ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЈЕЛИНЕ - СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ - КОМИСИЈЕ

СИНДИКАЛНИ ОДБОР:
Предсједник Одбора: Тепавчевић Жељко

Чланови Одбора:

РЈ Рудник:
     1.Тепавчевић Жељко
     2.Шолаја Милош
     3.Лажетић Михаило
     4.Бјелогрлић Бошко

РЈ Термоелектрана:
     1.Таушан Бобан
     2.Радовић Раде
     3.Гргур Митар

Економско-финансиски и Комерцијални сектор:
1.     Достинић Миладин

Сектор Заштита
1.     Бјелогрлић Ранко

Сектор Друштвеног стандарда
1.     Бјековић Зоран

Интегрисани менаџмент систем (ИМС), Заштита на раду (ЗНР) и Заштита животне средине (ЗЖС), Сектора за Развој и инвестиције и Администрација Управе:
     1. Копривица Предраг


СКУПШТИНА:
Предсједник Скупштине: Супић Љубомир
Остали чланови:
РЈ: Рудник
     1.Тепавчевић Бранислав
     2.Тепавчевић Нешо
     3.Прстојевић Предраг
     4.Окиљевић Драган
     5.Ђуричић Веселин

РЈ Термоелектрана:
     1.Суџум Радмило
     2.Мастиловић Лука
     3.Ненадић Ненад
     4.Бендераћ Момчило
     5.Пушара Милимир

Економско-финансиски и Комерцијални сектор:
     1.Супић Љубомир

Сектор Заштита
1.     Шупић (Василија) Драган

Сектор Друштвеног стандарда
1.     Бајовић Радивоје

Интегрисани менаџмент систем (ИМС), Заштита на раду (ЗНР) и Заштита животне средине (ЗЖС), Сектора за Развој и инвестиције и Администрација Управе:
1.     Гргур Милидраг


НАДЗОРНИ ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
     1.Гргур Милидраг - предсједник
     2.Зубац Илија
     3.Бајовић Радивоје


КОМИСИЈА ЗАШТИТУ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ:
     1. Радовић Раде
     2. Шолаја Милош
     3. Бјелогрлић Ранко


КОМИСИЈА ЗА ОДБОР И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ:
     1.Гргур Митар - предсједник
     2.Копривица Предраг
     3.Рончевић Миленко
     4.Бендераћ Момчило
     5.Мастиловић Лука


КОМИСИЈА ЗА ПРАВА ЖЕНА И ОМЛАДИНЕ:
     1.Достинић Миладин - предсједник
     2.Окиљевић Драган
     3.Мастиловић Лука
     4.Милошевић Вера
     5.Николић Крстиња


КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ:
     1.Слијепчевић Веселин - предсједник
     2.Лажетић Михаило
     3.Бјековић Зоран
     4.Ненадић Ненад
     5.Прстојевић Предраг


ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
     1. Тепавчевић Бранислав - предсједник
     2. Радмиловић Илија
     3. Ђуричић Веселин
     4. Суџум Радмило
     5. Шупић Драган


ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА ПРОДАЈУ ПРЕКО СИНДИКАТА
     1. Бјелогрлић Бошко - предсједник
     2. Таушан Бобан
     3. Лажетић Михаило
     4. Тепавчевић Нешо
     5. Пушара Милимир


ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА СКУПШТИНУ УДРУЖЕНИХ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ РС
     1. Тепавчевић Жељко
     2. Таушан Бобан
     3. Лажетић Михаило
     4. Бјелогрлић Бошко
     5. Радовић Раде
     6. Шолаја Милош
     7. Достинић Миладин