СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РиТЕ ГАЦКО

Екологија и заштита на раду

Акт о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини

Утврђивање начина и мјера за отклањање смањивање или спречавање

Снимање и опис радног мјеста

Извјештај о стању заштите на раду и заштите животне средине у ЗП РиТЕ Гацко за период од:

01.01. - 01.07.2012.године

01.07. - 31.12.2012.године

01.01. - 01.07.2013.године

Преглед повреда по организационим цјелинама

Отклањање недостатака из области заштите на раду, аштите животне средине и управљања пепелом

Преглед повреда по организационим цјелинама

Преглед радних мјеста са повећаним ризиком

ВАШЕ ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ МОЖЕТЕ ПОСЛАТИ КЛИКОМ НА ОВДЈЕ