СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РиТЕ ГАЦКО

СИНДИКАЛНИ ОДБОР:

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА: ТEПАВЧЕВИЋ ЖЕЉКО


ЧЛАНОВИ ОДБОРА:

РЈ РУДНИК:

1.ТEПАВЧЕВИЋ ЖЕЉКО

2.ШОЛАЈА МИЛOШ

3.ЛАЖЕТИЋ МИХАИЛО

4.БЈЕЛОГРЛИЋ БОШКО


РЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА:

1.ТАУШАН БОБАН

2.РАДОВИЋ РАДЕ

3.ГРГУР МИТАР


ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР:
1.ДОСТИНИЋ МИЛАДИН


СЕКТОР ЗАШТИТА: 1.БЈЕЛОГРЛИЋ РАНКО


СЕКТОР ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА: 1.БЈЕКОВИЋ ЗОРАН


ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ (ИМС), ЗАШТИТА НА РАДУ (ЗНР) И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЗЖС),
СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА УПРАВЕ:

1.КОПРИВИЦА ПРЕДРАГ


СКУПШТИНА:
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: СУПИЋ ЉУБОМИР
ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ:

РЈ: РУДНИК
1.ТЕПАВЧЕВИЋ БРАНИСЛАВ
2.ТЕПАВЧЕВИЋ НЕШО
3.ПРСТОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
4.ОКИЉЕВИЋ ДРАГАН
5.ЂУРИЧИЋ ВЕСЕЛИН


РЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА:
1.СУЏУМ РАДМИЛО
2.МАСТИЛОВИЋ ЛУКА
3.НЕНАДИЋ НЕНАД
4.БЕНДЕРАЋ МОМЧИЛО
5.ПУШАРА МИЛИМИР


ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР:
1.СУПИЋ ЉУБОМИР


СЕКТОР ЗАШТИТА
1.ШУПИЋ (Василија) ДРАГАН


СЕКТОР ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА
БАЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ


ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ (ИМС),
ЗАШТИТА НА РАДУ (ЗНР) И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЗЖС),; СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ И И ИНВЕСТИЦИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА УПРАВЕ:

1.Гргур Милидраг


НАДЗОРНИ ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈE
1.ГРГУР МИЛИДРАГ - предсједник
2.ЗУБАЦ ИЛИЈА
3.БАЈЕВИЋ РААДИВОЈЕ


КОМИСИЈА ЗАШТИТУ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ: 1. РАДОВИЋ РАДЕ
2. ШОЛАЈА МИЛОШ
3. БЈЕЛОГРЛИЋ РАНКО


КОМИСИЈА ЗА ОДБОР И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ:
1.ГРГУР МИТАР - предсједник
2.КОПРИВИЦА ПРЕДРАГ
3.РОНЧЕВИЋ МИЛИНКО
4.БЕНДЕРАЋ МОМЧИЛО
5.МАСТИЛОВИЋ ЛУКА


КОМИСИЈА ЗА ПРАВА ЖЕНА И ОМЛАДИНЕ:
1.ДОСТИНИЋ МИЛАДИН - предсједник
2.ОКИЉЕВИЋ ДРАГАН
3.МАСТИЛОВИЋ ЛУКА
4.МИЛОШЕВИЋ ВЕРА
5.НИКОЛИЋ КРСТИЊА


КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ:
1.СЛИЈЕПЧЕВИЋ ВЕСЕЛИН - предсједник 2.ЛАЖЕТИЋ МИХАИЛО
3.БЈЕКОВИЋ ЗОРАН
4.НЕНАДИЋ НЕНАД
5.ПРСТОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ


ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
1. ТЕПАВЧЕВИЋ БРАНИСЛАВ-предсједник
2. РАДМИЛОВИЋ ИЛИЈА
3. ЂУРИЧИЋ ВЕСЕЛИН
4. СУЏУМ РАДМИЛО
5. ШУПИЋ ДРАГАН


ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА ПРОДАЈУ ПРЕКО СИНДИКАТА
1. БЈЕЛОГРЛИЋ БОШКО - предсједник
2. ТАУШАН БОБАН
3. ЛАЖЕТИЋ МИХАИЛО
4. ТЕПАВЧЕВИЋ НЕШО
5. ПУШАРА МИЛИМИР


ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА СКУПШТИНУ УДРУЖЕНИХ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ РС:
1. ТЕПАВЧЕВИЋ ЖЕЉКО
2. ТАУШАН БОБАН
3. ЛАЖЕТИЋ МИХАИЛО
4. БЈЕЛОГРЛИЋ БОШКО
5. РАДОВИЋ РАДЕ
6. ШОЛАЈА МИЛОШ
7. ДОСТИНИЋ МИЛАДИНВАШЕ ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ МОЖЕТЕ ПОСЛАТИ КЛИКОМ НА OВДЈЕ